RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Góc Tư vấn Pháp luật

 Tôi tên Lê Thi Thu Hoài, hộ khẩu thường trú tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai tôi là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Canada. Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn ở Việt Nam khi bạn trai về Việt Nam vào tháng 11 tới. Cho tôi hỏi tôi liên hệ cơ quan chức năng nào, thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn của mình? Xin cảm ơn.

(Thu Hoài – Thành phố Hồ Chí Minh)

Hiện nay, bạn trai bạn là người Việt Nam đang sinh sống là làm việc tại Canada, theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì bạn trai của bạn là người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài.

Về thủ tục đăng ký kêt hôn có yếu tố nước ngoài được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 19 ngày 6 tháng 2014; Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể tại Điều 37, Luật Hộ tịch có quy định như sau:  Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

Hiện tại bạn đang thường trú tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn của mình, bạn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về thành phần hồ sơ, gồm:

+ Tờ khai theo mẫu quy định;

+ Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận các bên không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước.

* Đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm:

·   Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng. Trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

·   Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu/giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

* Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy trường hợp, bên nam, bên nữ được yêu cầu phải nộp hoặc xuất trình một số giấy tờ khác theo quy định.

Do đó, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp Ủy ban nhân dân Quận 5 để được hướng dẫn cụ thể và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật./.

 (Nguyễn Phương - Phòng Tổng hợp Chính sách

                                                                   Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác