RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải biết tiếng Việt

 

Tại Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2020, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có những quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2020. Cụ thể một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam như:

 • Người muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam; có khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

 • Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

 • Đồng thời, phải đang thường trú tại Việt Nam và đã được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú.

  Ngoài ra, Nghị định cũng quy định trong trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch nước ngoài thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam như:

 • Có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

 • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 • Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó.

 • Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng; Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  Trước đó, vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quốc tịch 2008 (Luật sửa đổi bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn Luật Quốc tịch đối với người Việt Nam ở nước ngoàicho kiều bào, thân nhân kiều bào, cán bộ, công chức và những người làm công tác vận động kiều bào tại Ban Liên lạc kiều bào 24 quận – huyện, thu hút hơn 100 kiều bào đến từ các nước như Nhật, Mỹ, Đức và các Sở Ban ngành như Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị. Báo cáo viên của hội nghị đã trực tiếp hướng dẫn và giải đáp nhiều câu hỏi và các vấn đề bức xúc của kiều bào liên quan đến Luật Quốc tịch.

  Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố cũng đã tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về việc xuất nhập cảnh và các văn bản hướng dẫn về Luật Xuất nhập cảnh đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giải đáp, thông tin đối với 10 ý kiến đặt câu hỏi của đại biểu kiều bào về các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh, đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú,…

  Qua 2 hội nghị nêu trên, Kiều bào rất hài lòng khi được cung cấp thêm các tài liệu có liên quan các thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch và xuất nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Quý Kiều bào có thể tham khảo chi tiết thêm Nghị định số 16/2020/NĐ-CP tại: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=198992.

   

  Kiều bào tham dự Hội nghị phổ biến pháp luật, chính sách do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tổ chức.

 

Henry Nguyễn


CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác