RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Góc Tư vấn Pháp luật

Câu hỏi: Xin hỏi với doanh nghiệp nước ngoài (là Kiều bào) đầu tư tại Việt Nam làm thể nào có thẻ cư trú vĩnh viễn tại Việt Nam ?

Trả lời:

Hiện Luật pháp Việt Nam không có quy định các điều kiện phải có đối với tổ chức, doanh nghiệp có đầu tư ở Việt Nam để xem xét cấp thẻ thường trú tại Việt Nam cho doanh nhân, chủ doanh nghiệp hay người đại diện trên pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ((Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014) và các thông tư, nghị định liên quan thì các trường hợp sau đây được xét cho thường trú:

a. Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.

b. Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.

c. Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.

d. Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

Với các điều kiện cụ thể như sau:

1. Người nước ngoài quy định tại các trường hợp nêu trên được xét cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2. Người nước ngoài quy định là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị.

3. Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

Trân trọng./.

Phòng Tổ chức Cán bộ và Chính sách

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác