RSS 
Hỏi đáp chính sách pháp luật
Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

 Tôi tên Đỗ M, cư ngu tại thành phố Victorville, California – Hoa Kỳ. Tôi sinh năm 1957 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1976 tôi rời Việt Nam sang Mỹ. Hiện nay tôi về nước thăm gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xin cho biết tôi có thể làm thủ tục tại Thành phố Hồ Chí Minh hay phải về Mỹ mới làm được. Xin cảm ơn.

Đỗ M (California - Hoa Kỳ)

Trả lời:

 

Với nội dung câu hỏi của ông Đỗ M, chúng tôi trả lời ông như sau:

Theo quy định pháp luật quốc tịch Việt Nam hiện hành, người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, nếu cư trú trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại  diện Việt Nam ở nước ngoài (Luật Quốc tịch năm 2008 và Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam), cụ thể quy định như sau:

 “Khi có nhu cầu xác nhận có quốc tịch Việt Nam, người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú (trong trường hợp ở nước đó không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất) hoặc Sở Tư pháp nơi người đó cư trú” (điểm a, Khoản 1, Điều 1 Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA).

Tại Điều 12, Luật Cư trú 2006 Việt Nam quy định “nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà ngươi đó thường xuyên sinh sống". Do đó, những trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước (thăm thân, du lịch, công tác...) trong một thời gian nhất định, tuy có thông báo lưu trú, được cơ quan Công an ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú, thì không được coi là trường hợp cư trú trong nước (Theo hướng dẫn của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại Công văn số 1587/HTTCT- QT ngày 25 tháng 11 năm 2016).

Từ những quy định đã nêu trên và thông tin ông cung cấp (ông cư ngụ tại thành phố Victorville, California – Hoa Kỳ và hiện nay đang ở Việt Nam để thăm gia đình) ông thuộc trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài. Do đó, để được cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, ông liên hệ trực tiếp cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại Hoa Kỳ để được hướng dẫn chi tiết và nộp hồ sơ theo quy định, cụ thể:

1.      Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC

Địa chỉ: 1233 20th St NW, Ste 400, Washington, DC20036

Số điện thoại:  202-861-0737

Fax:  202-861-0917

Email: info@vietnamembassy.us;  vnconsular@vietnamembassy.us 

Website: http://vietnamembassy-usa.org

 

2.      Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco

Địa chỉ: 1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109

Số điện thoại: (+415) 9221707 or (+415) 9221577

Fax: (+415) 9221848 or (+415) 9221757

Email: info@vietnamconsulate-sf.org

Website: www.vietnamconsulate-sf.org/

 

                                                                     Người thực hiện

(Nguyễn Phương - Phòng Tổng hợp Chính sách

                                                                 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác