RSS 
Vấn đề xã hội

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp Thái Lan (11/9/2020 08:26)


Lễ khai giảng 2020-2021: Gọn, đơn giản (26/8/2020 13:21)


Đồng Nai: 308 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về kết thúc cách ly (25/8/2020 08:22)


Những người đi từ các tỉnh sau đây đến TP Hồ Chí Minh sẽ bị giám sát y tế (20/8/2020 13:58)


Một Việt Nam yêu thương và chia sẻ (19/8/2020 13:38)

Các tin khác:
Hoàn thành cách ly 140 công dân trở về từ Canada, Hàn Quốc (17/8/2020 14:26)
Cuộc đua vaccine Việt chống Covid-19 (17/8/2020 14:22)
Tiếp tục cách ly xã hội Hội An đến khi có thông báo mới (13/8/2020 08:36)
TPHCM xem xét xử lý hình sự các trường hợp không khai báo y tế (11/8/2020 09:02)
Các nước đang bước vào làn sóng Covid-19 lần thứ 2 và bài học cho Việt Nam (11/8/2020 08:49)

Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                       

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác