RSS 
Câu chuyện văn hóa
Cách mạng Tháng Tám 1945: Mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam

 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, là thành quả 15 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Giành chính quyền ở Sài Gòn ngày 25-8-1945

 

Ngay sau khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc do Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm1945, Ủy ban đã ban bố Quân lệnh số 1. Văn kiện lịch sử này kêu gọi: “Hỡi quân dân toàn quốc! Giờ Tổng khởi nghĩa đã đến. Cơ hội có một cho nhân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy chính quyền độc lập cho nước nhà!”

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tại Hà Nội, hàng vạn nông dân, dân nghèo nội, ngoại thành tập hợp trước Nhà hát lớn mang theo cờ Việt Minh chiếm đại lý Hoàn Long trực thuộc tòa Đốc lý Hà Nội (một trong hai tổ chức quản lý hành chính của Hà Nội thời Pháp thuộc) tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng, hô vang khẩu hiệu: “Ủng hộ Việt Minh”, “Chính quyền nhân dân cách mạng”, “Cách mạng thành công muôn năm”, “Việt Nam hoàn toàn độc lập”… Cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền do các đơn vị vũ trang tự vệ dẫn đầu chia thành hai khối lớn đi chiếm các vị trí trọng yếu: Phủ Khâm sai - cơ quan đầu não của chính phủ bù nhìn, Sở Bưu điện, Sở Cảnh sát...

Ngày 20 tháng 8 năm 1945, tại Thừa Thiên Huế, Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh được thành lập, lãnh đạo nhân dân với hàng chục vạn nông dân từ các huyện đổ về thành phố Huế, biểu tình thị uy và chiếm các công sở nổi dậy giành chính quyền vào ngày 23 tháng 8.

Ðúng 13 giờ chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945 lễ thoái vị của vua Bảo Ðại - vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam được tổ chức tại lầu Ngọ Môn trong kinh thành Huế. Vua Bảo Ðại đọc chiếu tự nguyện thoái vị, trao lại cho đại diện chính phủ Quốc ấn bằng vàng và một thanh gươm bằng vàng nạm ngọc tượng trưng cho quyền lực của chế độ phong kiến. Vua Bảo Đại tuyên bố: “Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ”.

Ngay từ đêm 24 tháng 8 năm 1945, quần chúng cách mạng ở Sài Gòn - Chợ Lớn và các tỉnh lân cận mang theo giáo mác, tầm vông… với mọi phương tiện, rầm rập kéo về nội thành tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Lực lượng đoàn viên Công đoàn và thanh niên Tiền phong (hầu hết những viên chức cao cấp đã tham gia Thanh niên Tiền phong) có mặt ở khắp mọi nơi, khởi nghĩa chiếm sở công an, cảnh sát, nhà ga, bưu điện, nhà đèn, các quận, bót… Đến 22 giờ, đoàn Lê Lai thuộc Thanh niên Tiền phong chiếm được dinh Khâm sai. Cờ quẻ ly bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa rừng người hừng hực khí thế cách mạng. Cuộc tiến chiếm “Soái phủ Nam kỳ" không vấp phải sự kháng cự nào vì hầu hết những viên chức cao cấp đã tham gia Thanh niên Tiền phong.

Sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, hơn một triệu quần chúng Sài Gòn - Chợ Lớn và các tỉnh lân cận ào ạt kéo vào nội thành với cờ đỏ sao vàng tràn ngập đường phố, phấp phới bay trên các công sở và khí thế sục sôi cách mạng, hô vang khẩu hiệu: “Việt Nam hoàn toàn độc lập!”, “Tất cả chính quyền về tay Việt Minh!”, “Mặt trận Việt Minh muôn năm!”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!”, “Độc lập hay là chết!”.

Cùng với khởi nghĩa ở Sài Gòn, nhân dân các tỉnh Chợ Lớn, Gia Định, Sóc Trăng, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, Sa Đéc, Cần Thơ, Sơn La, Hòn Gai, Rạch Giá … đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Hà Tiên là tỉnh cuối cùng giành chính quyền ngày 28 tháng 8 năm 1945.

Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi trong phạm vi cả nước.

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cách mạng tháng 8, những ngày Hà Nội

 

 Thanh Tuấn (tổng hợp)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác