RSS 
Chính sách - Pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (28/9/2021 12:19)

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.


Một số điểm mới về chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8-2021 người lao động cần biết (28/7/2021 13:26)

Nhiều chính sách tiền lương mới chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2021 theo quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV .


Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài (30/6/2021 09:04)

Bộ LĐTB&XH đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Xúc phạm tâm linh ở lễ hội có thể bị phạt 500.000 đồng (31/5/2021 07:43)

Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh, trang phục không phù hợp ở lễ hội sẽ bị phạt bao nhiêu? Tra cứu thông tin bảo hiểm trên cơ sở dữ liệu quốc gia từ ngày 1-6 như thế nào? Điều kiện nào để được công nhận văn bằng nước ngoài?


Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA (23/9/2020 13:40)

Các tin khác:
Công chức, đại biểu Quốc hội có được mang 2 quốc tịch? (27/8/2020 09:02)
Khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia (19/8/2020 13:20)
Quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Tăng mức xử phạt để ngăn chặn (11/8/2020 09:10)
Tiếp tục đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc (10/8/2020 08:09)
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN: Hộ chiếu có gắn chíp điện tử (7/8/2020 15:38)

Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                       

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác