RSS 
Chính trị xã hội
Kiều bào góp ý kiến về Chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế

 

Ban tổ chức mong muốn ghi nhận các ý kiến của kiều bào đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19 nhằm phát triển kinh tế đất nước.

Từ ngày 29/10/2020 - 31/10/2020, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về Chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh.


Hội nghị dự kiến sẽ có 450 đại biểu tham dự gồm Lãnh đạo Bộ ngoại giao, Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và Lãnh đạo các tỉnh, Sở, ngành phía Nam; các chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Qua hội nghị, ban tổ chức mong muốn ghi nhận những ý kiến đóng góp của kiều bào đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, qua đó đề xuất  xây dựng những chính sách, giải pháp để khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 nhằm phục hồi và phát triển kinh tế.

Nội dung thảo luận tại Hội nghị tập trung vào một số vấn đề: Giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế đất nước; Vai trò của chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và các diễn giả kiều bào có uy tín, thời gian qua đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng đất nước.

Lan Phương/VOV5

 

https://vovworld.vn/vi-VN/nguoi-viet-muon-phuong/kieu-bao-gop-y-kien-ve-chuyen-doi-so-va-khac-phuc-tac-dong-cua-dai-dich-covid19-de-phat-trien-kinh-te-915847.vov

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác