RSS 
Việt Nam-Lào quyết bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị


Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Lào giai đoạn 2014-2016 tại tỉnh Khammoune đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc (3-4/11).


Toàn cảnh lễ ký thông báo chung. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)


Dưới sự chứng kiến của các đồng chí Phanduangchit Vongsa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Khambay Damlath Bí thư, Tỉnh trưởng Khammoune, hai bên đã ký thông báo chung, thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới hai nước, về đường lối, chủ trương của hai Đảng, chấp hành luật pháp của hai Nhà nước, truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Lào.

Thông cáo chung nêu rõ các nội dung tăng cường công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên từng địa bàn vững mạnh; đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh các tỉnh có chung đường biên giới, đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định vùng biên giới và chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào; thực hiện việc tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ nhau giữa các đơn vị, thôn, bản, xã, phường, huyện và các tỉnh hai bên đường biên giới.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân những ngày lễ, tết cổ truyền của hai nước; cùng nhau giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thường ngày tại các cơ sở vùng biên giới; Vận động nhân dân hai bên biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lượng cắm mốc để thực hiện dự án tăng mật độ và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào; tăng cường các hoạt động thiết thực để bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước ngày một bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước và hoà bình ổn định - phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

(Nguồn:www.vietnamplus.vn)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020: