RSS 
Doanh nhân kiều bào

Công ty Kiên Giang Composite: Doanh nghiệp Việt kiều luôn hướng về quê hương với tình yêu tha thiết (2/7/2014 09:53)

Tôi là người Việt Nam, người Việt dù ở đâu, bất kỳ lúc nào cũng luôn hướng về quê hương với tình yêu bao la, tha thiết…


Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522