RSS 
Giới thiệu

Công bố các tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng (logo) của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh”. (7/3/2019 12:17)

Từ ngày 15/12/2018, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố phát động và tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.


Bộ Máy Cơ Quan (24/8/2012 10:20)


Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác