RSS 
Giới thiệu

[Infographics] Người Việt ở nước ngoài với sự phát triển của đất nước (1/12/2020 15:59)

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, gia tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.


Việt Nam đảm bảo quyền tự do đi lại trong dịch bệnh Covid-19 (16/10/2020 15:18)

Tại Việt Nam, quyền tự do đi lại được ghi nhận với tư cách là quyền cơ bản của con người, công dân tại điều 23 Hiến pháp năm 2013.


Công bố các tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Sáng tác Biểu trưng (logo) của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh”. (7/3/2019 12:17)

Từ ngày 15/12/2018, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố phát động và tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.


Bộ Máy Cơ Quan (24/8/2012 10:20)


Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                       

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác