RSS 
Hoạt động cơ quan
Hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020)

 Hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBNV ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn cơ quan nhằm hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ, kỷ niệm 109 năm Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. Qua đợt sinh hoạt này, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và kiều bào nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa thiêng liêng di chúc của Người và quá trình bôn ba của Người tìm đường cứu nước, cứu dân tộc thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đế quốc.
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan và một số kiều bào tiêu biểu Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tổng vệ sinh nơi làm việc, tạo thêm mảng xanh trong cơ quan.

Ông Nguyễn Chí Tâm (ngoài cùng, bên phải), Chủ tịch Công đoàn cơ quan phát động cán bộ, công chức hưởng ứng tổng vệ sinh, trồng cây xanh tại đơn vị


Ông Phùng Công Dũng (thứ 6, bên trái), Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cùng cán bộ, công chức tại buổi lễ trồng cây.

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ nhiệm Phùng Công Dũng làm trưởng đoàn cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan và một số kiều bào tiêu biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) cùng cán bộ, công chức, người lao động và một số kiều bào tiêu biểu dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng)


Đoàn Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các kiều bào tiêu biểu dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

THANH TUẤN

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác