RSS 
Tình hình kinh tế từ đầu năm đến nay

 Tình hình kinh tế Thành phố trong tháng 8, tám tháng đầu năm 2014, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng liên tục trong vòng 8 tháng qua; tình hình đầu tư nước ngoài duy trì ổn định; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát và tăng hợp lý; xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Các cảng sông, cảng biển đã được khai thác hiệu quả, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng mạnh; tổng thu ngân sách nhà nước đạt khá, đạt 75,42% dự toán, tăng 16,25% so cùng kỳ; hoạt động du lịch có nhiều nét mới, khách du lịch tăng, doanh thu đạt khá. Chương trình bình ổn thị trường đạt hiệu quả cao, hàng hóa dồi dào, phong phú; Chương trình hành động của Thành phố thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai hiệu quả, đã khẳng định vị trí hàng Việt Nam trên thị trường. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững; chương trình nông thôn mới triển khai hiệu quả đã tạo sự đổi thay lớn tại các huyện ngoại thành. Tình hình cháy, nổ được kiểm soát , giảm so cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa – xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình tân binh được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả trên đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kể cả khi có tình huống phức tạp.

Kết quả đạt được trong tháng 8, tám tháng đầu năm là một tiền đề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - văn hóa – xã hội Thành phố năm 2014 tạo thế và lực cho năm 2015.

Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Đại hội đảng bộ TP HCM lần thứ IX,  TP HCM  tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện 6 chương trình đột phá như: chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị; chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; chương trình giảm ùn tắc giao thông; chương trình giảm ngập nước, chương trình giảm ô nhiễm môi trường. , nhằm tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội.

Nguồn: Thông báo số 698 Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác