RSS 
sơ đồ tổ chức
BỘ MÁY NHÂN SỰ
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh
BAN LÃNH ĐẠO
 Ông Phùng Công Dũng (số điện thoại 0975 796 886),  
         Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố
         - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.
         - Phụ trách trực tiếp công tác tổ chức, bộ máy, công tác Thi đua - Khen thưởng, công tác tài chính ngân sách, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng liên quan đến công tác nội vụ của cơ quan.
         - Chủ tài khoản cơ quan Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.
         - Phụ trách, chỉ đạo Phòng Hành chính Quản trị Đón tiếp, Phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ.
         - Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố theo quy định.
         - Trực tiếp ký các văn bản: quyết định, quy định, quy hoạch, quy chế, đề án, kế hoạch, biên bản, tài chính, công văn, các loại văn bản: giấy nghỉ phép, giấy ủy quyền, giấy ủy nhiệm,….
         - Theo dõi công tác đối ngoại.
         - Theo dõi, phối hợp với các quận - huyện: 1, 3, 4, 5, 6, 8, Bình Tân, Bình Chánh, Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và các sở - ngành có liên quan.
 
Ông Võ Thành Chất (số điện thoại 0903 610 241),
         Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố;
         - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, giúp Chủ nhiệm theo dõi thường xuyên các hoạt động Thi đua - Khen thưởng của cơ quan và nội dung các chương trình hoạt động của Khối Thi đua 5 thành phố (đến hết năm 2018).
         - Được Chủ nhiệm ủy nhiệm Chủ tài khoản cơ quan Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.
         - Trực tiếp chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội.
         - Trực tiếp phụ trách trang Thông tin điện tử Tổng hợp, riêng Bản tin nội bộ cơ quan, thực hiện theo Quy chế của bản tin “Kiều bào với Quê hương”.
         - Là người phát ngôn của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.
         - Thực hiện chế độ báo cáo Chủ nhiệm và giúp Chủ nhiệm trực tiếp ký các văn bản hành chính: hướng dẫn; thông cáo báo chí; công điện; các văn bản, công văn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; tài chính theo ủy quyền của Chủ nhiệm.
         - Theo dõi, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các quận - huyện: 2, 9, 10, 11, Bình Thạnh, Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ và các sở - ngành có liên quan.      
Ông Trần Đức Hiển  (số điện thoại 0989 009 383),
         Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố;
         - Liên hệ, phối hợp các đơn vị, các tổ chức và các Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tại các nước; công tác phi chính phủ nước ngoài; tham mưu cho Chủ nhiệm về công tác đối ngoại.
         - Trực tiếp chỉ đạo Phòng Tổng hợp Chính sách.
         - Thực hiện chế độ báo cáo Chủ nhiệm và giúp Chủ nhiệm trực tiếp ký các văn bản hành chính: chương trình; báo cáo (định kỳ, chuyên đề, đột xuất,… của cơ quan); tờ trình; thông báo; thư mời; các văn bản, công văn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các loại văn bản: phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình,....
         - Theo dõi hoạt động quản lý Nhà nước đối với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố.
         - Theo dõi, phối hợp với các quận - huyện: 7, 12, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi và các sở - ngành có liên quan. 
  
CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
VỚI CÁC NHIỆM VỤ HỖ TRỢ KIỀU BÀO
1. Văn phòng;
Ông Nguyễn Chí Tâm, Chánh Văn phòng (028 39304522)
Là nơi đầu tiên đón tiếp kiều bào và thân nhân đến liên hệ với cơ quan. Tham mưu công tác quản trị, hậu cần cho hoạt động cơ quan.
 
2. Phòng Tổ chức Cán bộ Chính sách;
 Ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng (028 39303066)
Là nơi tiếp và giải đáp các thắc mắc cụ thể của kiều bào về chính sách chung tại cơ quan; đề xuất xét khen thưởng kiều bào...
  3. Phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ;
 Ông Trần Quang Thu, Trưởng phòng  (028 39303073)
          Là nơi hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ, kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khó khăn của kiều bào trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp, động viên phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển thành phố, đất nước.
  4. Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội;
 Bà Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng (028 39302127)
          Là nơi tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, tình hình thành phố, tình hình đất nước đến người Việt Nam ở nước ngoài; các hoạt động hợp tác, giao lưu, phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; các hoạt động nhằm phổ biến văn hóa dân tộc, tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện hỗ trợ kiều bào tham gia các hoạt  động từ thiện, xã hội trên địa bàn thành phố và các tỉnh.

 

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức (12/12/2017 09:59)


Xem tin theo ngày
Ngày
video

Hãy vững tin Việt Nam sẽ chiến thắng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác