RSS 
Bếp xưa


 Ảnh minh họa

 

Bếp xưa chỗ ngoại ta ngồi
Cời tro than cũ bồi hồi nhớ thương

Thơm rơm mùi rạ xông hương
Hình như hồn ngoại vấn vương trong chiều
Tháng Giêng nỗi nhớ thật nhiều
Giữa trời phố thị, lòng dìu dịu êm
Bếp xưa vào cõi lãng quên
Ngoại xưa vào cõi mông mênh đất trời

Ta xưa tìm cội nguồn ơi!
Cời tro than cũ, về nơi ngoại ngồi.

Theo Ngọc Hải (Báo Vĩnh Long)


CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác