RSS 
Tin trong nước
Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

 Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình tiêu biểu ở khu dân cư thôn An Thái, xã An Mỹ, huyện Bình Lục. Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), ngày 4/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn An Thái, An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

An Thái là 1 trong 6 thôn của xã An Mỹ có diện tích 140ha với gần 2.200 khẩu. Phần lớn bà con nơi đây vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân dân thôn An Thái đã hưởng ứng có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả quan trọng.

Trong hai năm 2013 và 2014, thôn đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng, kiên cố 100% đường giao thông thôn xóm; hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, áp dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất lúa đạt 135 tạ/ha, nâng cao tỷ lệ hộ giàu đạt 71%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,2 triệu đồng/năm. 100% hộ gia đình trong thôn thực hiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp. 100% hộ gia đình sử dụng điện thắp sáng, 90% gia đình có phương tiện đi lại.

Phát huy truyền thống gia đình, dòng họ, hương ước, quy ước, An Thái có gần 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tổ hòa giải của thôn gồm 13 thành viên đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh, góp phần ổn định tình hình ở khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, trải qua lịch sử vẻ vang đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư đã tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư.

Biểu dương khu dân cư thôn An Thái đã đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng phát triển, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu mọi khu dân cư trong cả nước đều như khu dân cư An Thái thì đất nước ta sẽ như rừng hoa đẹp; nếu mọi người trong chúng ta thật sự đoàn kết yêu thương nhau thì chắc chắn mọi tiềm năng, sáng tạo và truyền thống cách mạng sẽ được hội tụ và phát huy, đất nước sẽ vững bước tiến lên trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tiếp tục phát triển các mô hình nhân dân tự quản, đáp ứng nhu cầu của nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải là cơ quan lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát, phản biện hiệu quả cao; phát huy cao độ vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên trong tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua, tiếp tục quan tâm chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở phường, xã và khu dân cư vì đây là địa bàn quan trọng nhất trong hoạt động, công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhân dịp về dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch nước đã đến thăm và dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu di tích Cát Tường. Nơi đây vào ngày 14/1/1958, Bác Hồ đã về thăm Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục đang tham gia công trường đắp đập chống hạn. Người đã tặng cờ "Đơn vị chống hạn khá nhất cho huyện Bình Lục và huy hiệu của Người cho các cá nhân xuất sắc.

PV 

Theo TTXVN, VOV

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác