RSS 
Văn bản mới

Một số nét mới của “Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam" (29/7/2020 10:36)

Từ ngày 01/07/2020 “Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam" số 49/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 bắt đầu có hiệu lực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh; nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân. Nội dung của Luật có nhiều điểm mới, cải tiến, đơn giản hóa so với quy định hiện hành.


MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (23/4/2015 15:06)

Chi đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM xin thông tin đến quý kiều bào một số quy định pháp luật mới liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để quý kiều bào nắm rõ hơn về những chính sách, quy định pháp luật mới đó.


Những điểm mới trong quy định về xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam từ 01.01.2015 (12/2/2015 16:17)

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài (Luật XNC). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế toàn bộ Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10.


Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                       

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác