RSS 
Y tế đời sống
​Tăng cường phát triển thể lực, tầm vóc người dân TP.HCM

 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại TP.HCM giai đoạn 2016-2020.Mục tiêu là tăng cường phát triển thể lực, tầm vóc người dân thành phố trong 5 năm 2016-2020 và những năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2030), góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ của người Việt Nam tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Mục tiêu cụ thể là cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên đạt nhịp độ tăng trưởng ổn định theo các tiêu chí: đối với nam 18 tuổi, năm 2020 chiều cao trung bình 167 cm, năm 2030 chiều cao trung bình 168,5 cm; đối với nữ 18 tuổi, năm 2020 chiều cao trung bình 156 cm, năm 2030 chiều cao trung bình 157,5 cm.

Theo kế hoạch, 4 chương trình sẽ được triển khai thực hiện. Sở Y tế chủ trì chương trình nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại thành phố và chương trình chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì chương trình phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 3 tuổi đến 18 tuổi và chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người dân thành phố.

Thời gian thực hiện đề án là 20 năm, chia làm 3 giai đoạn.

Nguồn: UBND TP.HCM

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522